Center for Voldtægtsofre modtager ikke kun mennesker, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det er også et nationalt forskningscenter, der arbejder for at øge danskernes indsigt og viden på området. Undersøgelser afslører, at mange har svært ved at søge om hjælp efter en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Det gælder især kvinder mellem 15-25 år – her beder kun hvert fjerde offer om hjælp. En stor barriere er, at de ofte kender gerningsmanden i forvejen. Og det skaber tvivl, selvbebrejdelse, skam og skyldfølelse. ”Var det min egen fejl?”. ”Jeg sagde nej, gjorde jeg ikke?”. ”Han er jo min kæreste”. På baggrund af dette blev kampagnens omdrejningspunkt at sætte ord på de mange tanker, voldtægtsofrene har, samt at gøre det så personligt og individuelt som muligt på medier, hvor de færdes trygt og hjemmevant.

Vi hjalp Center for Voldtægtsofte med at skabe en landsdækkende kampagne med fokus på en skræmmende problemstilling: At alt for mange voldtægtsofre ikke får den hjælp, de har brug for, fordi de er usikre på, om det, de har oplevet, er voldtægt. Og gennem kampagnen berøre – og i bedste fald nedbryde – usikkerhedsbarriererne og få flere voldtægtsofre til at tage kontakt til Center for Voldtægtsofre.

Kampagnesætningen “Er du i tvivl?” adresserede problemstillingen via Youtube, Facebook og Instagram-posts og havde form af dagbogsnotitser fra voldtægtsofre. Der blev i den sammenhæng gjort brug af Google Adwords, display annoncering, målrettede søgninger på emnet og re-targeting. Et tilhørende kampagnesite samlede op på tvivlsspørgsmålene og gjorde det klart, at man kan søge hjælp, også selv om man er i tvivl. Kampagnen har ligeledes kørt på busser, taxaer i nattelivet, samt flush-ads.

Kampagnen har fået medieomtale i både lokale og nationale medier. SoMe kampagnen er fra maj 2017 til september 2018 nået ud til over 500.000 unikke brugere. Den har haft knap 12 mio. visninger og 2,2 mio videovisninger. Tilgangen til emnet har affødt stort engagement fra målgruppen, over 55.000 har reageret på opslag. Der har ligeledes været ca. 8,5 mio. visninger på Google.

Der har været en stigning på 176% i antallet af eksponeringer på søgninger relateret til ”Center for voldtægtsofre” fra 2017 til 2018, hvilket indikerer et øget kendskab. Og sidst men ikke mindst har

Center for Voldtægtsofre har oplevet en stigning i antal henvendelser.

Læs mere
Kunde
Center for Voldtægtsofre
Kontaktperson
Charlotte Liendgaard Vigh
Center-For-Voldtægtsofre-Case-SoMe-Clienti

"Clienti har udviklet og gennemført en integreret og effektiv kampagne, som allerede nu har gjort en forskel. Vi har fået skabt den ønskede opmærksom omkring temaet og vores centre oplever, at flere henvender sig på baggrund af kampagnen.” 

Sara Parding - Center for Voldtægtsofre

Center-For-Voldtægtsofre-Case-Ad-Clienti
Center-For-Voldtægtsofre-Case-Offentlig-Reklame-Clienti

Vil du vide mere?

Charlotte Liendgaard Vigh

COO / Partner